REKLAMACJE I ZWROTY

1. Reklamacja przesyłki
1.1 Przesyłka uszkodzona lub niekompletna
Wszystkie towary przed wysyłką są przez nas dokładnie pakowane, streczowane, a następnie
oklejane taśmą, która gwarantuje, że paczka nie była otwierana przez osoby trzecie. Mimo to
mogą zdarzyć się sytuacje w których to kurier uszkodził paczkę podczas transportu. Dlatego
też zaleca się otwarcie przesyłki i kontrola jakości towaru przy spedytorze firmy kurierskiej.
W takim przypadku prosimy nie odbierać paczki i skontaktować się z nami drogą telefoniczną
(515-153-273) lub mailową (biuro@ogrodidom.com). Natychmiast po otrzymaniu
uszkodzonego towaru wysyłamy nowy nieuszkodzony - lub w przypadku braku towaru na
magazynie, bądź Państwa rezygnacji zwrócimy wartość zamówionych towarów wraz z
kosztami dostawy.
Jeżeli odebrali Państwo towar uszkodzony nie sprawdzając go przy kurierze, prosimy o
bezpośredni kontakt z firmami kurierskimi. Firmę kurierską jaką dostarczona została paczka
można sprawdzić na pokwitowaniu odbioru lub w mailu, w którym wysłaliśmy potwierdzenie
realizacji zamówienia.
Kurier zobowiązany jest dokonać oględzin przesyłki w ciągu 5 dni roboczych od daty
zgłoszenia i wystawić "Raport Szkody". Do oględzin paczki należy pozostawić ją w stanie
nienaruszonym (nie usuwać firmowej taśmy, folii, wypełniaczy itd.). Po spisaniu dokumentu
należy odesłać uszkodzony produkt KRISBET KRZYSZTOF PŁONKA Ul. Krakowska 70
43-340 Kozy dołączając "Raport Szkody", wszystkie załączone akcesoria, kserokopię faktury
VAT, gwarancję. Koszt przesyłki w tym wypadku ponosi klient. Po otrzymaniu uszkodzonej
paczki oraz decyzji o zgłoszonej reklamacji Dział Obsługi Klienta KRISBET KRZYSZTOF
PŁONKA skontaktuje się w celu ustalenia szczegółów dalszego postępowania.
Jeżeli przesyłka nie jest zgodna z zamówieniem lub stwierdzono rozbieżność w zawartości do
faktury należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem tel. 515-153-273.

2. Reklamacja towaru
Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie posiadają gwarancje producenta lub
importera. Po ustaleniu z Działem Obsługi Klienta wszystkich szczegółów należy dostarczyć
wadliwy produkt na koszt własny na adres:
KRISBET KRZYSZTOF PŁONKA
Ul. Krakowska 70
43-340 Kozy

z dopiskiem REKLAMACJA
Do dostarczanego produktu należy załączyć oryginalne opakowanie, dowód zakupu (fakturę)
oraz oświadczenie z opisem uszkodzenia i roszczeniami wobec producenta.

3. Zwrot towaru
Zgodnie z „Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz.
271), mają Państwo prawo w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia produktu
dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyny.
Przed dokonaniem zwrotu towaru prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
tel. 515-153-273
Odsyłany towar zostanie przyjęty jedynie w sytuacji, gdy będzie zwrócony w oryginalnym,
nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria
będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.
Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie zawierające informację o sposobie zwrotu wpłaty
za zakup towaru. Tylko wówczas gwarantujemy terminowy zwrot kosztu towaru. Pieniądze
zwracamy tylko za towar, nie zwracamy kosztów przesyłek.
W przypadku zwrotu towaru przesyłkę należy kierować na adres:
KRISBET KRZYSZTOF PŁONKA
Ul. Krakowska 70
43-340 Kozy
z dopiskiem ZWROT TOWARU
Faktura korygująca zostanie wystawiona w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania
zwrotu towaru przez KRISBET Krzysztof Płonka, a następnie przesłana listem poleconym.
Do pobrania formularz zwrotu towaru:

Formularz-odstapienia-od-umowy.pdf

formularz zwrotu.pdf